Forsknings- och utbildningsnämnden

FoU-nämndens ansvarsområde omfattar inte utbildningar med konstnärlig inriktning, konstnärlig forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete. För detta finns ett särskilt inrättat organ: Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning.

FoU-nämnden har dessutom delegerat ansvar till olika utskott. Högskoleövergripande utskott är Anställningsutskottet. För varje forskningsområde som FoU ansvarar för finns det ett forskarutbildningsutskott. Fem utbildningsutskott ansvarar för de utbildningar högskolan bedriver på grundnivå och avancerad nivå, Organisations- och delegationsordning för utbildningsutskott dnr 462-14. Ansvarsfördelningen mellan utbildningsutskott tar sin utgångspunkt utifrån ett akademiöverskridande perspektiv där den examen som utbildningen leder till blir direkt styrande för vilket utskott som har att hanterar utbildningen. Ansvarsfördelningen av högskolans utbildningar redovisas i Ansvarsfördelning mellan utbildningsutskott vid Högskolan i Borås, dnr 69-15. Fristående kurser läggs fram för relevant utskott.

Ledamöter

 • Eva Gustafsson, ordförande
 • Johan Sundeen, vice ordförande
 • Anita Eriksson, andra vice ordförande
 • Agnes Nagy
 • Anneli Sundler
 • Carina Hallqvist
 • Daniel Ekwall
 • Elisabeth Lindberg
 • Jan Nolin
 • Laura Darcy
 • Nicklas Salomonson
 • Tobias Richards
 • Lena Heuts, extern ledamot
 • Rasoul Nejadmehr, extern ledamot
 • Maria Lundvall, doktorandrepresentant
 • John Lindskog, studentrepresentant

Övriga kallade

 • Johan Drotz, utbildningssamordnare
 • Hanna Kantola, forskarutbildningssamordnare
 • Anders Nylund, kvalitetssamordnare
 • Hanna Landin, ordförande Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning

Sekreterare

 • Anette Trennedal

Se förteckningen över ledamöter och mandatperioder (pdf)

FoU-nämndens utvecklingsprojekt

Handlingar till nämndens möten skall skickas till e-postadressen fou-namnden@hb.se senast 10 arbetsdagar före mötesdagen samt underskrivet i pappersformat till sekreteraren.

Sammanträdestider våren 2020

 • 2020-01-16
 • 2020-02-20
 • 2020-03-19
 • 2020-04-22--23 internat
 • 2020-05-14
 • 2020-06-10

  kl 12.30-16.30, RUM: A716

Under läge gul är mötesplatsen via zoom.

Sammanträdestider hösten 2020

 • 2020-08-20
 • 2020-09-17
 • 2020-10-21--22 (internat)
 • 2020-11-12
 • 2020-12-17

kl 12.30-16.30, RUM:  zoom

Sammanträdestider våren 2021

 • 2021-01-21

kl 12.30-16.30, RUM: A716

Övriga tider för våren 2021 bestäms under hösten 2020.

Protokoll

För tillfället publiceras inga protokoll. Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.