Forsknings- och utbildningsnämnden

FoU-nämndens ansvarsområde omfattar inte utbildningar med konstnärlig inriktning, konstnärlig forskning eller konstnärligt utvecklingsarbete. För detta finns ett särskilt inrättat organ: Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning.

FoU-nämnden har dessutom delegerat ansvar till olika utskott. Högskoleövergripande utskott är Anställningsutskottet. För varje forskningsområde som FoU ansvarar för finns det ett forskarutbildningsutskott. Fem utbildningsutskott ansvarar för de utbildningar högskolan bedriver på grundnivå och avancerad nivå, Organisations- och delegationsordning för utbildningsutskott dnr 480-20. Ansvarsfördelningen mellan utbildningsutskott tar sin utgångspunkt utifrån ett akademiöverskridande perspektiv där den examen som utbildningen leder till blir direkt styrande för vilket utskott som har att hanterar utbildningen. Ansvarsfördelningen av högskolans utbildningar redovisas i Ansvarsfördelning mellan utbildningsutskott vid Högskolan i Borås, dnr 479-20. Fristående kurser läggs fram för relevant utskott.

Ledamöter

 • Eva Gustafsson, ordförande
 • Johan Sundeen, vice ordförande (10%)
 • Anneli Sundler, vice ordförande (10%)
 • Agnes Nagy
 • Björn Hammarfelt
 • Catrine Brödje
 • Carina Hallqvist
 • Daniel Ekwall
 • Elisabeth Lindberg
 • Laura Darcy
 • Nicklas Salomonson
 • Patrik Lennartsson
 • Marie Rusner, extern ledamot
 • Rasoul Nejadmehr, extern ledamot
 • doktorandrepresentant, vakant
 • doktorandrepresentant, vakant
 • Emma Nyström, studentrepresentant

Övriga kallade

 • Johan Drotz, utbildningssamordnare
 • Hanna Kantola, forskarutbildningssamordnare
 • Anders Nylund, kvalitetssamordnare
 • Hanna Landin, ordförande Nämnden för konstnärlig forskning och utbildning

Sekreterare

 • Anette Trennedal

 

FoU-nämndens utvecklingsprojekt

Handlingar till nämndens möten skall skickas till e-postadressen fou-namnden@hb.se senast 10 arbetsdagar före mötesdagen.

Sammanträdestider våren 2022

 • 2022-01-20
 • 2022-02-17
 • 2022-03-24
 • 2022-04-25(--26) internat
 • 2022-05-19
 • 2022-06-16 - Rum: H401

kl 12.30-16.30, RUM: zoom

Sammanträdestider Hösten 2022

 • 2022-09-01
 • 2022-09-22
 • 2022-10-20--2022-10-21
 • 2022-11-24
 • 2022-12-15

kl 12.30-16.30, RUM: se kallelsen

Sammanträdestider Våren 2023

 • 2023-01-26

Övriga tider för våren 2023 bestäms under hösten 2022.

Protokoll

Vänligen kontakta beslutsgruppens sekreterare eller registraturet i det fall ni önskar ta del av protokollet.