Internationalisering för doktorander

Konferenser och kurser

Inom ramen för utbildningen ingår att delta på konferenser och ta kurser. Dessa kan förläggas utomlands.

Erasmusutbyte

Som doktorand kan du delta i erasmusutbyte antingen som lärare eller som student. För mer information om erasmusutbyte.

För mer information om vilka möjligheter till internationellt utbyte som finns kan du läsa mer sidan Internationellt utbyte och samarbete