Lön

Nivå 2, 3 och 4 uppnås efter fullgjord första, andra respektive tredje år inom forskarutbildningen. Detta gäller vid aktiva studier inom forskarutbildningen på heltid. I de fall den individuella studieplanen omfattar 5 år höjs lönen till nivå 2 istället efter 15 månader, nivå 3 efter 30 månader och nivå 4 efter 45 månader. I de fall forskarutbildningen enligt den individuella studieplanen bedrivs på halvtid höjs lönen till nivå 2 istället efter 24 månader, nivå 3 efter 48 månader och nivå 4 efter 72 månader.

Prefekt beslutar om uppnådd nivå efter samråd med ansvarig handledare vid högskolan och ansvarar för att rapportera ny lön till HR-lön. Löneförändringen sker från och med månanden efter inlämnat underlag.

En individuell bedömning utöver den lägsta lön som anges i bilaga kan göras vid:

  • uppnådda resultat i forskarutbildningen
  • relevant yrkeserfarenhet/forskningserfarenhet
  • undervisningsandelens omfattning och karaktär
  • marknadsmässiga skäl

Läs mer om kollektivavtal, avtalsvillkor och nivå på doktorandstegen