Uppföljning av utbildning

All uppföljning av utbildning utgår från genomförda utvärderingar. Utvärderingar genomförs på fyra olika nivåer enligt följande

Läs mer om kvalitetsarbetet på sidan Kvalitetssystem för utbildning