Formulär för förenklad registrering i DiVA

Vill du hellre registrera din output själv kan du göra det som vanligt här: logga in i DiVA.

Observera: Du kan enbart registrera en publikation/output i taget. Vi kan bara behandla publicerat material, ej sådant som bara är submitted/accepted.

Formulär för förenklad registrering i DiVA

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Är din output refereegranskad? *
Är din output ett resultat av konstnärlig forskning? *
Anser du att din output faller inom området hållbar utveckling? *

Bifoga gärna filer som underlag i registreringen. Öppet tillgängliga artiklar och konstnärliga verk publiceras i DiVA efter granskning. Övriga publikationer görs tillgängliga i fulltext så långt det är tillåtet. Ladda gärna upp ditt accepterade manuskript (den version av artikeln du skickade in till förlaget) då det oftast kan publiceras öppet efter ett embargo. Du kan skicka filer större än 20MB till signe.wulund@hb.se.

Behandling av personuppgifter

De uppgifter som anges i formuläret kommer att sparas på sidan i 30 dagar och skickas via e-post till Biblioteket vid Högskolan i Borås där behandling sker. E-posten kommer att raderas efter behandlingen.