Student som skriver på en uppsats

DiVA

Sök i DiVA

I högskolans instans av DiVA hittar du bland annat avhandlingar och artiklar från högskolans forskare, uppsatser från studenter och andra digitala samlingar. Det finns även en nationell portal där du kan söka efter verk av forskare vid de runt 50 lärosäten och myndigheter som använder DiVA.

Registrera dina publikationer i DiVA

Biblioteket importerar kontinuerligt nytillkomna publikationer med HB-koppling från databaserna Web of Science och Scopus till DiVA. Som forskare behöver du därmed inte registrera dessa själv. Publikationer eller annan output som inte återfinns i ovan nämnda databaser ska du registrera själv.

Studenter

Om registering i DiVA

Alla som är anställda vid Högskolan i Borås ska registrera sina publikationer i DiVA, se högskolans riktlinjer för publicering. DiVA används för digital publicering av forskningspublikationer, konstnärliga verk och andra digitala samlingar. Om det inte är möjligt att publicera en artikel som fulltext av upphovsrättsliga skäl ska du ändå registrera en artikeln, men utan fulltextfilen. Detta blir då en referens som kan länkas till publikationen.

Examensarbeten vid Högskolan i Borås arkiveras i DiVA av administratörer vid akademierna, och publiceras i fulltext där tillstånd givits av författarna. Studenter använder tjänsten Gör det själv för att skicka in sina examensarbeten.

DiVA:s innehåll är sökbart via externa söktjänster, som exempelvis Google och Google Scholar. Via DiVA levererar högskolan också metadata till Swepub som är en gemensam söktjänst för all vetenskaplig publicering vid svenska lärosäten.

Biblioteket erbjuder en tjänst där du kan använda ett formulär för att skicka vetenskapliga outputs till oss. Vi genomför sedan registreringen i DiVA åt dig. Om du hellre vill det kan du istället själv logga in och registrera direkt i DiVA.

Om du är nyanställd och har publikationer vid DiVA i ett annat lärosäte hittar du mer information vad du kan göra här: Instruktioner för registrering i DiVA.

DiVA använder SCB:s Standard för svensk indelning av forskningsämnen för fältet "nationellt ämneskategori."

Frågor? Kontakta diva@hb.se.