Information seeking

Informationssökning

Sökhandledning

Under en sökhandledning söker du och bibliotekarien gemensamt. Utgångspunkten är ditt informationsbehov och ni resonerar kring vilka informationstyper som kan vara relevanta. Dessutom är det positivt om du kan beskriva tidigare sökningar som du gjort, och därefter bygger ni gemensamt upp sökblock och breddar och avgränsar iterativt sökningen för att hitta så mycket relevant information som möjligt. 

Sökuppdrag

Vid ett sökuppdrag är det bibliotekarien som genomför alla sökningar. Ett sökuppdrag startar efter en introduktionsträff under vilken vi gemensamt kommer överens om uppdragets omfattning och dokumenterar detta i ett enklare avtal. Sökuppdraget görs mot en timkostnad.