Handledning och tjänster

Informationssökning

Behöver du diskutera dina söktermer? Vill du ha hjälp med att hitta rätt bland bibliotekets alla databaser? Ska du genomföra en systematisk informationssökning? Då kan du boka tid för sökhandledning med en bibliotekarie.

EndNote

Har ditt EndNote-bibliotek trasslat till sig? Eller har du kanske inte börjat använda EndNote än men är intresserad av hur det fungerar? Biblioteket hjälper gärna till! 

Bibliometri

Vill du ha information och rådgivning i bibliometriska frågor? Eller vill du och din forskargrupp få en överblick över er forskning via era publikationer, och göra en bibliometrisk analys av hur, när och var ni publicerar er? Tillsammans med bibliotekarier kan ni då genomföra en enklare bibliometrisk analys. Läs mer om hur biblioteket kan vara till hjälp i bibliometriska frågor.