ISBN och skriftserier

ISBN (International Standard Book Number) är standardnummer för böcker. Du som är anställd vid Högskolan i Borås, kan få hjälp av Biblioteket med att skaffa ISBN till avhandlingar, böcker, rapporter och annat material som du ska publicera. Allt som publiceras vid Högskolan i Borås ska tilldelas ISBN, även sådant som endast publiceras elektroniskt.

Läs mer om ISBN på Kungliga Bibliotekets webbplats: Svenska ISBN- centralen

Skriftserier vid högskolan

Skrifter från Högskolan i Borås, ISSN 0280-381X

I den här serien publiceras doktors- och licentiatavhandlingar och rapporter med vetenskaplig nivå. Alla avhandlingar bör ingå i denna skriftserie, med undantag Biblioteks- och informationsvetenskap som har en egen skriftserie.

Rapporter och publikationer från Högskolan i Borås, ISSN 1400-0253

Högskolan har även en serie för övriga rapporter som berör högskolan, till exempel reserapporter.

Kontakta Katarina Engvall för att få ISBN och numrering i dessa serier.

Permanent länk (URN)

Alla publikationer som registreras i DiVA får en permanent länk, en så kallad URN (Uniform Resource Name). Det är en permanent identifikator som tilldelas digitala resurser för att försäkra sig om att resursen går att återfinna oavsett var den för tillfället är lokaliserad och lagrad.

Om din publikation även ska tas fram i tryckt form, som exempelvis en avhandling, ska URN skapas innan publikationen går till tryck, så att URN kan finnas med i publikationen. För att få din URN innan publikationen går till tryck, kontakta diva@hb.se.