Lån, lånetider och förseningsavgifter

Lån och lånetider

Vad du kan låna, och lånetiderna på det material du lånar på biblioteket beror på vilken kategori av låntagare du tillhör. Nedan finner du information om vad som gäller för just din låntagarkategori:

Vänligen notera att alla bibliotekets utskick (påminnelser, krav mm) görs via e-post.

Studenter

Som student på Högskolan i Borås eller annat lärosäte har du rätt att låna allt material som finns för utlån i biblioteket.

 • Lånetiden för kursböcker är 7 dagar.
 • Lånetiden för övriga böcker är 21 dagar.
 • Om ingen reserverat boken du lånat kommer den lånas om automatiskt, såvida den maximala lånetiden inte uppnåtts.
 • Maximal lånetid för kursböcker är fyra månader. För övriga böcker är den maximala lånetiden 12 månader.
 • Om ett automatiskt omlån inte är möjligt skickas en påminnelse till dig via e-post om att boken ska lämnas tillbaka.
 • Om ingen reserverat boken när maximal lånetid uppnåtts går det att göra ett nytt lån på boken, men då behöver du komma in till biblioteket med boken.
 • Det går inte att låna om böckerna manuellt.
 • För information om förseningsavgifter – se längst ner på denna sida.
 • Lånetiden för nyckel till förvaringsskåp är 1 vecka. För att behålla skåpet längre än så krävs det att du kommer till biblioteket och gör ett nytt lån på nyckeln.
 • Lånetiden för hörlurar är 1 dag.
 • Lånetiden för miniräknare är 1 dag.
 • Du kan reservera utlånat material, dock inte material som finns tillgängligt på hyllan.
 • Reserverat material skall hämtas inom tre dagar från det att du fått meddelandet om att materialet finns tillgängligt.
 • Material som inte finns i bibliotekets samlingar kan beställas från andra bibliotek, så kallade fjärrlån.
 • Artikelkopior som beställs på fjärrlån kostar från 40 kronor.
 • För fjärrlånat material gäller det långivande bibliotekets bestämmelser.

Distansstudenter

Om du läser en distansutbildning på Högskolan i Borås, och är bosatt utanför Borås kommun har du rätt att kostnadsfritt få dina böcker hemskickade via post. Du bekostar själv frakten för att skicka tillbaka böckerna till biblioteket.

 • Lånetiden för kursböcker är 12 dagar.
 • Lånetiden för övriga böcker är 25 dagar.
 • Om ingen reserverat boken du lånat kommer den lånas om automatiskt, såvida den maximala lånetiden inte uppnåtts.
 • Maximal lånetid för kursböcker är fyra månader. För övriga böcker är den maximala lånetiden 12 månader.
 • Om ett automatiskt omlån inte är möjligt skickas en påminnelse till dig via e-post om att boken ska lämnas tillbaka.
 • Om ingen reserverat boken när maximal lånetid uppnåtts går det att göra ett nytt lån på boken, men då behöver du kontakta biblioteket.
 • Det går inte att låna om böckerna manuellt.
 • För information om förseningsavgifter – se längst ner på denna sida.
 • Lånetiden för nyckel till förvaringsskåp är 1 vecka. För att behålla skåpet längre än så krävs det att du kommer till biblioteket och gör ett nytt lån på nyckeln.
 • Lånetiden för hörlurar är 1 dag.
 • Lånetiden för miniräknare är 1 dag.
 • Du kan reservera både utlånat material och material som finns tillgängligt på hyllan och få det hemskickat till dig (under förutsättning att du bor utanför Borås kommun, kurslitteratur skickas dock inte till adresser utanför Sveriges gränser).
 • Material som inte finns i bibliotekets samlingar kan beställas från andra bibliotek, så kallade fjärrlån.
 • Artikelkopior som beställs på fjärrlån kostar från 40 kronor.
 • För fjärrlånat material gäller det långivande bibliotekets bestämmelser.

Här kan du läsa mer om den service biblioteket erbjuder dig som är distansstudent vid Högskolan i Borås.

Personal på högskolan

Som personal på Högskolan i Borås har du rätt att låna allt material som finns för utlån i biblioteket.

 • Lånetiden för kursböcker är 7 dagar.
 • Lånetiden för övriga böcker är 21 dagar.
 • Om ingen reserverat boken du lånat kommer den lånas om, såvida den maximala lånetiden inte uppnåtts.
 • Maximal lånetid för kursböcker är fyra månader. För övriga böcker är den maximala lånetiden 24 månader.
 • Om ett automatiskt omlån inte är möjligt skickas en påminnelse till dig via e-post om att boken ska lämnas tillbaka.
 • Om ingen reserverat boken när maximal lånetid uppnåtts går det att göra ett nytt lån på boken, men då behöver du komma in till biblioteket med boken.
 • Det går inte att låna om böckerna manuellt.
 • För information om förseningsavgifter – se längst ner på denna sida.
 • Du kan reservera utlånat material, dock inte material som finns tillgängligt på hyllan.
 • Reserverat material skall hämtas inom tre–fem dagar från det att du fått meddelandet om att materialet finns tillgängligt.
 • Material som inte finns i biblioteket samlingar kan beställas från andra bibliotek, så kallade fjärrlån.
 • För fjärrlånat material gäller det långivande bibliotekets bestämmelser.

Allmänhet

Som allmänhet, det vill säga person som inte är student eller forskare vid Högskolan i Borås eller vid annat lärosäte, har du rätt att låna sådant material som inte är kurslitteratur vid Högskolan i Borås.

 • Lånetiden för böcker som inte är kurslitteratur vid högskolan är 21 dagar.
 • Om ingen reserverat boken du lånat kommer den lånas om automatiskt, såvida den maximala lånetiden inte uppnåtts.
 • Maximal lånetid är 12 månader.
 • Om ett automatiskt omlån inte är möjligt skickas en påminnelse till dig via e-post om att boken ska lämnas tillbaka.
 • Om ingen reserverat boken när maximal lånetid uppnåtts går det att göra ett nytt lån på boken, det kräver dock att du kommer in till biblioteket med boken.
 • Det går inte att låna om böckerna manuellt.
 • För information om förseningsavgifter – se längst ner på denna sida.
 • Du kan reservera utlånat material, dock inte material som finns tillgängligt på hyllan.
 • Reserverat material skall hämtas inom tre dagar från det att du fått meddelandet om att materialet finns tillgängligt.

Förseningsavgifter

Biblioteket tillämpar förseningsavgifter för material som inte lämnats in inom utsatt tid. Här gäller samma regler oavsett vilken låntagarkategori du tillhör.

 • Om du lämnar in en bok för sent får du betala 10 kronor/dag och bok.
 • Ditt lånekort spärras om summan av dina förseningsavgifter är 100 kronor eller högre.
 • Du kan betala dina förseningsavgifter i biblioteket med bankkort eller via Swish.
 • Om det har gått över 14 dagar efter att boken skulle varit återlämnad skickar vi en faktura innehållande förseningsavgifter, ersättningsavgift för boken samt en hanteringskostnad. För aktuella prisuppgifter se vår prislista.
 • Om boken återlämnas efter att fakturan skickats ut stryks ersättningsavgiften, men förseningsavgifter och hanteringskostnad ska fortsatt betalas.
 • Fakturerade kostnader betalas alltid till bibliotekets bankgiro.
 • Om en fakturerad bok återlämnas efter att betalning mot faktura har skett kan du ansöka om att få tillbaka ersättningsavgiften för boken. Däremot återbetalas inte förseningsavgift eller hanteringskostnad.
 • Obetalda fakturor lämnas vidare till inkasso.

Bibliotekets fullständiga låneregler finns att läsa här.