Distansstudenter

Att låna böcker, använda elektroniska resurser, få hjälp i sökningen eller använda bibliotekets tjänster och resurser på annat sätt är möjligt även för dig som är distansstudent. Här får du en genomgång av vad biblioteket kan göra för dig som är inskriven som distansstudent vid Högskolan i Borås.

Låna och beställa material från bibliotekets tryckta samlingar

Som distansstudent bosatt utanför Borås kommun kan du få böcker du vill låna skickade till dig från biblioteket. Böckerna skickas då hem till dig utan kostnad, men du måste själv ombesörja och bekosta portot för returen av böckerna. Till distansstudenter som är bosatta utanför Sveriges gränser skickas inte kursböcker, däremot går det bra att beställa övriga böcker som lånas ut i bibliotekets samlingar.

När du lånar böcker från biblioteket gäller bibliotekets låneregler. Lånetiden för böcker varierar beroende på om boken i fråga är obligatorisk kurslitteratur på någon av högskolans kurser eller inte.

Beställa en bok

Beställningar av böcker görs i bibliotekets söktjänst Primo. Du söker fram boken du vill beställa i Primo, loggar in med hjälp av användarkontot du har på högskolan (S-nummer + lösenord) och ser till att posten för boken du vill beställa är öppnad. 

I posten för boken klickar du på länken Reservera bok (syns enbart om du är inloggad):

I posten för boken klickar du på länken Reservera utlånad bok (syns enbart om du är inloggad):

I nästa steg väljer du Hämtställe: Bostadsadress. Så snart du klickat på Skicka är beställningen lagd. Om boken är tillgänglig och finns på hyllan skickas boken hem till dig. Är boken utlånad har du nu gjort en reservation på boken, och så snart det är din tur att få boken så skickas den hem till dig.

Beställa en artikel

Om du vill beställa en kopia på en artikel som finns i någon av bibliotekets tryckta tidskrifter kostar det 40 kronor (oavsett hur lång artikeln är). Avgiften betalas via det inbetalningskort som bifogas när artikeln skickas till dig. Observera att det inte går att beställa delar ur böcker som kopior.

Fjärrlån

Behöver du litteratur som inte finns i högskolans bibliotek lånar biblioteket in dem från något annat bibliotek och förmedlar till dig, detta kallas för fjärrlån. Även fjärrlånade böcker kan du få hemsända per post om du bor utanför Borås kommun.

Du kan också beställa kopior på artiklar som biblioteket inte har i sina samlingar. Kostnaden för det är 40 kronor.

Återlämna böcker

Böcker som ska återlämnas skickas till adress:

Högskolan i Borås
Biblioteket
501 90 Borås

Betala förseningsavgifter

Om böcker återlämnas försent innebär det att du måste betala en föreningsavgift. Avgiften kan betalas på distans eller på plats i biblioteket.

Använda resurser i bibliotekets elektroniska samlingar

Biblioteket har en stor mängd elektroniska resurser som exempelvis databaser, elektroniska tidskrifter och e-böcker. Allt detta kommer du åt hemifrån genom att logga in med ditt användarkonto (S-nummer och lösenord).

Stöd och tjänster från biblioteket

Som distansstudent har du givetvis tillgång till det stöd och de tjänster som biblioteket erbjuder. Mycket av bibliotekets tjänster finns tillgängliga på webbsidan, men har du frågor går det givetvis alltid att skicka e-post eller ringa.