Om Rise and Shine med biblioteket

I Zoom varje vecka under terminstid

Rise and shine är en serie korta presentationer som biblioteket erbjuder till forskare och doktorander i första hand. Presentationerna är ibland mer övergripande i syfte att ge en överblick av ett visst ämne och ibland lite mer konkreta i syfte att ge kunskap om funktioner eller processer. Tanken är dock att de alltid ska vara intressanta och användbara för dig som forskare eller doktorand. 

Vi kommer till dig!

Om du inte har möjlighet att delta på någon av de tider som erbjuds kan du istället höra av dig till biblioteket, så kan vi boka in ett möte med dig, din forskargrupp eller kanske din institution. Vi kommer gärna, hör av dig så planerar vi in något! Då bestämmer du om presentationen ska hållas på svenska eller engelska. Skicka ett mejl till biblioteket@hb.se.

Aktuellt program

Programmet för pågående Rise and Shine hittar du här:

Rise and Shine med biblioteket

Tidigare presentationer

Här hittar du programmen för alla våra Rise & Shine. 

Höstterminen 2023

Vårterminen 2023

Höstterminen 2022