Boka grupprum

I biblioteket finns 9 bokningsbara grupprum belägna på plan 3. Allmänna grupprum finns på plan 5 i J-huset samt i andra delar av högskolan.


Observera att bokningen måste bekräftas i KronoX senast 15 min efter att bokningen börjat gälla.

Regler för grupprum

  • För att bokningen ska godkännas måste namn och institution anges.
  • Rummen kan bokas tidigast en vecka i förväg.
  • Rummen får endast bokas för fyra timmar per dag.
  • Om inte bokningen bekräftats inom 15 minuter, kan annan person boka rummet. Bekräftar gör du via Resursbokning i KronoX.
  • Skriv i informationsfältet om du kommer senare så kan någon annan ha möjlighet att utnyttja rummet den tid du inte är där.
  • Släng eventuellt skräp i papperskorgarna och lämna grupprummet i det skick du vill finna det.