Boka grupprum

Observera att bokningen måste bekräftas senast 15 min efter att bokningen börjat gälla. Även det sker via Resursbokning i Kronox.

Regler för grupprum

  • För att bokningen ska godkännas måste namn och institution anges.
  • Rummen kan bokas tidigast en vecka i förväg.
  • Rummen får endast bokas för fyra timmar per dag.
  • Om inte bokningen bekräftats inom 15 minuter, kan annan person boka rummet. Bekräftar gör du via Resursbokning i Kronox.
  • Skriv i informationsfältet om du kommer senare så kan någon annan ha möjlighet att utnyttja rummet den tid du inte är där.
  • Du får ta med dig dryck med lock, godis och frukt när du studerar i biblioteket. Släng ditt skräp i papperskorgarna och lämna arbetsplatsen i det skick du vill finna den.
  • Var rädd om bibliotekets lokaler, utrustning och material. Det finns exempelvis en tanke bakom möbleringen så flyttar du på något, var vänlig ställ tillbaka det.