Biblioteksrådet

Genväg till protokoll

Rådets uppgifter

Bibliotekets chef leder verksamheten vid biblioteket. Till sig har bibliotekschefen ett råd, Biblioteksrådet.

Rådet skall:

  • vara rådgivande till bibliotekschef i bibliotekets strategiska utveckling.
  • utveckla och sprida högskolans bibliotekspolicy.
  • bevaka forsknings- och utbildningsintressen i biblioteksverksamheten.
  • fungera som en arena för informationsutbyte mellan biblioteket, verksamhetsstödet, akademierna, studenterna samt omvärlden.
  • föra övergripande strategiska diskussioner om inriktningen på bibliotekets verksamheter.

Ledamöter i Biblioteksrådet

Rådet har tolv ledamöter och en adjungerad sekreterare. Mandattiden är 1 år för studentrepresentanter och 3 år för övriga ledamöter.

Kim Bolton Ordförande
Firouze Pourmand Hilmersson Akademin för textil, teknik och ekonomi
Eva-Lotta Andersson Lidén Akademin för vård, arbetsliv och välfärd (polisutbildningen)
Leif Sandsjö Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
Alen Doracic Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT
Catrine Brödje Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT
Anna Cregård Förvaltningschef
Emmy Bengtsson Studeranderepresentant - grundutbildning
Vakant Studeranderepresentant - grundutbildning
Vakant Studeranderepresentant - doktorand
Hanna Gadd Bibliotekschef
Högskolan väst
 Extern ledamot
Jonas Gilbert Chef för biblioteket
Martin Borg (adjungerad) Sekreterare

Protokoll

Här finner du protokoll från rådets möten. Vill du ta del av protokoll från tidigare Rådet för Bibliotek & läranderesurser, vänligen kontakta Martin Borg, sekreterare i rådet, eller högskolans arkiv.

2020

2019

2018

2017

2016

2015