Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

EndNote

Med EndNote kan du bland annat
•    samla och organisera referenser och pdf-dokument och dela dem med andra
•    skapa källförteckningar och infoga texthänvisningar direkt i ditt dokument
•    anpassa referenserna till olika referensstilar 

EndNote 21

Som student eller anställd kommer du åt EndNotes desktopversion via startmenyn på högskolans datorer. Du har också möjlighet att ladda ner programmet till din dator.

•     Nedladdningslänkar till klienten

EndNote app för iPad

Programmet finns också som app till iPad.

Stilmallar

Det finns många stilmallar att välja mellan i EndNote som motsvarar olika referensstilar.  Biblioteket har tagit fram två stilmallar för Harvardstilen enligt Högskolan i Borås harvardguide. Mallarna heter Harvard_HBsv 2024 (svenska) och Harvard_HB 2024 (engelska).
Du som använder desktopversionen på din egen dator och vill få tillgång till dessa stilmallar behöver ladda ner dem. Gör så här:

  1. Installera EndNote
  2. Klicka på länken till den stilmall (svenska eller engelska) som du vill spara ner
    EndNote Harvard Stilmall svenska (filformat .ens)
    EndNote Harvard Stilmall engelska (filformat .ens)
  3. Välj att öppna den med EndNote
  4. Välj "Spara som" och spara filen
  5. Leta sedan upp och välj stilmallen i EndNote

Hitta fulltext

I EndNote 21 finns en funktion som heter Find Full Text där EndNote hjälper dig att hitta fulltextartiklar till dina referenser i form av pdf-filer eller url:er. Använder du EndNote på högskolans datorer är denna inställning redan aktiverad.

För att få funktionen att fungera utanför högskolans nätverk och på privat dator behöver du göra följande två inställningar under menyn Edit - Preferences - Find Full Text:

Lär dig att använda EndNote - handledning och utbildning

Biblioteket erbjuder stöd i att använda EndNote för dig som är anställd eller student på Högskolan i Borås.

Utbildningen sker på förfrågan och anpassas utifrån era behov. Vi kommer gärna och visar programmet för forskargrupper, på personalmöten eller liknande. Du kan också få enskild handledning och hjälp om du kört fast med EndNote. Som lärare är du välkommen att höra av dig om du vill att studenterna på din kurs ska lära sig använda EndNote. Studenter kan också kontakta oss för handledning. 

Kontakta sara.hellberg@hb.se för EndNote 21 så planerar vi ett innehåll och upplägg som passar dig eller din grupp.