Referera till källor

Varför ska jag referera?

De viktigaste argumenten för det är:

  • Det skall klart framgå vilket underlag du har för dina tolkningar och påståenden
  • Det skall klart framgå vad som är dina egna slutsatser och tankar och vad du har hämtat från andra
  • Det skall vara lätt att hitta tillbaka till källan för den som vill läsa mera eller kontrollera dina uppgifter

Referera enligt Harvard

Referera enligt APA

Att skriva referenser

Plagiering

Om du inte refererar korrekt riskerar du att bli misstänkt för plagiering d.v.s. att du presenterar andras resultat, slutsatser eller tankar som om de vore dina egna. Att plagiera är fusk, något som Högskolan i Borås ser allvarligt på. Den som blir påkommen med att plagiera riskerar att få en varning eller i värsta fall bli avstängd från utbildningen. Läs mer om plagiat och hur du undviker det i högskolans "Antiplagieringsguide" och i broschyren "En första hjälp för dig som skall författa akademiska texter".