Workshoppar och aktiviteter

Workshoppar och aktiviteter

Under läsåret erbjuds olika kurser, workshops och föreläsningar som kan underlätta dina studier inom området akademiskt språk. Du kan hitta information om vilka kurser som ges för tillfället under språkpedagogiskt stöds workshoppar och aktiviteter.

Lägg märke till att dessa aktiviteter inte är poänggivande eller del av dina ordinarie studier. Utbudet i Workshoppar och aktiviteter är istället frivilliga aktiviteter som är tänkta att på olika sätt hjälpa dig att klara dina ordinarie studier bättre! En del program erbjuder inom sin ordinarie kursverksamhet liknande föreläsningar och aktiviteter så kontrollera gärna ditt schema om det gäller för ditt program. Oavsett, är du välkommen att delta på något av tillfällena som erbjuds här.

Är det något du saknar i kursutbudet? I mån av tid, anordnas även skräddarsydda kurser efter studenters behov och önskemål. 

Om du har frågor så är du välkommen att e-posta, ringa eller komma förbi våra kontor.

Kontakt

 

Johanna Persson

Universitetsadjunkt
Muntlig och skriftlig kommunikation  
Telefonnummer: 033-435 4265
Rumsnummer: J 437
E-post: johanna.persson@hb.se

 

Anna Ekman

Muntlig och skriftlig kommunikation  
Telefonnummer: 033-435 4117
Rumsnummer: J 436
E-post: anna.ekman@hb.se