Upphovsrätt vid publicering av studentarbeten

Citeringsrätt

Du har enligt Upphovsrättslagen rätt att citera ur offentliggjorda verk. Du får citera i den omfattningen som motiveras av ändamålen och överensstämmer med god sed med du måste alltid ange varifrån citeringen kommer. Gränsen för citeringsrätten varierar. I vetenskaplig eller kritisk framställning då syftet är att analysera och kritiskt granska har man rätt att i vissa fall återge ganska stora delar av verket.

Upphovsrätt och bilder

Jag vill använda bilder och diagram i min uppsats som jag har hämtat från en bok/internet. Måste jag ha tillstånd att få publicera dessa?

Den här frågan har ett kort svar: JA. Om du ska publicera din uppsats elektroniskt i DiVA  så måste du be om tillstånd från upphovsrätts innehavaren såvida bilderna inte är märkta med någon licens (t.ex. någon av Creative Commons licenser) som tillåter användning eller skyddstiden för bilden har gått ut. Du kan också välja att inte publicera bilderna i din elektroniska utgåva. Då kan du istället för bilderna skriva t.ex att "på grund av upphovsrättsliga skäl saknas bilderna i den elektroniska utgåvan".

Att använda bilder, diagram, teckningar och fotografier i sitt eget arbete är en komplicerad fråga. Det är inte tillåtet att utan vidare använda sig av bilder, diagram, teckningar och fotografier. Skaparen av ett verk har alltid rätt till sitt verk. 

Enligt lagen får offentliggjorda konstverk återges i en vetenskaplig text som inte har framställts i förvärvssyfte. Denna tillåtelse gäller endast om återgivningen sker i den omfattningen som överensstämmer med god sed och som motiveras av ändamålet. Du får inte skanna bilder från en bok eller tidskrift för att använda i din uppsats för då kränker du upphovsmannens (både den som har tagit fotot och den som står bakom verket som avbildas) rättigheter.

Du får inte ändra i en bild eller göra en collage av dem utan tillstånd för det kan vara mot den ursprungliga konstnärens intentioner. Det är inte helt klart heller att du får använda en teckning som du själv gjort där du avbildar exakt ett verk. Det går alltså inte kringgå upphovsrätten genom att göra en egen kopia av bilden. 

Du får inte heller använda en teckning av en skyddad design. Det är designidén som är skyddad, inte det fysiska föremålet. I detta fall är teckningen ett annat uttryck för samma idé, vilket betyder att du kan använda en teckning i förarbetet men inkludera det inte i din uppsats.

Du får inte använda en bild, diagram eller foto hur som helst utan du måste ha upphovsmannens tillstånd. Skaparen av ett verk har alltid kvar sin ideella upphovsrätt. Det är de ekonomiska rättigheterna som kan överlåtas till ett förlag. Du bör kontakta både upphovsmannen och förlaget för att få tillstånd att använda verket. Samma regler gäller för bilder du hittar på Internet eftersom upphovsmannen har samma rättigheter oberoende av media. Om du ändå vill använda en bild som du har hittat på Internet och kan inte hitta uppgifter om upphovsman använd hänvisa då till "okänd konstnär/fotograf" och skriv i din inledning att du har inte hittat upphovsmannen men om någon anser sig ha rätten till någon av bilderna är de välkomna att kontakta författaren.

Text: Åsa Dryselius, högskolans jurist

Har du frågor om upphovsrätt?

Kontakta Åsa Dryselius