Guide till Bloomsbury

Fakta

  • Obegränsat antal användare
  • Fria utskriftsmöjligheter
  • Titlar går att läsa online

Detaljerad information

Via förlaget Bloomsbury abonnerar biblioteket på e-böcker inom det textila området. Databaserna benämns Bloomsbury Design Library, Bloomsbury Fashion Central och Bloomsbury Applied Visual Arts. Det finns visa likheter databaserna emellan men också funktioner som skiljer sig åt.

På Bloomsbury plattformen har du åtkomst till följande tre resurser:

Antal användare

Obegränsat antal samtidiga användare.

Utskrifts- och kopieringsmöjligheter

Obegränsade möjligheter att skriva ut och kopiera.

Läsa online respektive offline

Alla böcker går att läsa online direkt i webbläsaren.

Offlineläsning är inte möjlig i någon av plattformarna men det går att spara ned text som pdf-filer (genom att skriva ut till pdf).

Programvara/appar för offlineläsning

Acrobat reader eller någon form av pdf-läsare för att ta del av texter som sparats ned (”skrivits ut”) som pdf:er.  

Skapa konto och andra funktioner

Det finns möjlighet att skapa ett konto som fungerar på Bloomsburys samtliga plattformar. Ett konto möjliggör att man kan spara sökningar, markera böcker/kapitel som man vill läsa vid senare tillfälle, e-posta eller exportera referenser och skapa alerts. Klicka på länken 'Sign in to your personal account' för att skapa ett konto.

Man kan också använda sig av Adobe Readers egna verktyg för att skapa till exempel bokmärken och anteckningar.

Extra funktionalitet

I Bloomsbury Design Library är sidnummer synliga i högermarginalen genom att hålla muspekaren över texten.

I Bloomsbury Fashion Central finns en funktion som kallas ”STUDIO”. Det innebär att e-boken har en rad extra funktioner såsom frågeformulär för självstudier, videos, ordlista, exemplifierande case.

Hjälpsidor

Det finns tillgång till hjälpsidor som beskriver tjänsternas innehåll och funktionalitet:

Design Library

Fashion Central

Visual art