Guide till Ebook Central

Fakta

  • 1, 3 eller obegränsat antal användare
  • Böckerna är DRM-skyddade
  • Utskriftsmöjligheter varierar för titlarna
  • Titlar går att läsa online och i de flesta fall ladda ner
  • Inloggning via HB-konto
  • Länk till Ebook Central

Detaljerad information

Antal användare

Varierar per bok beroende på förlaget. Det vanligaste är att boken köps in med 1, 3 eller obegränsat antal samtidiga användare. Det framgår tydligt vilka rättigheter vi har för respektive bok. 

Utskrifts- och kopieringsmöjligheter

Det finns begränsningar i hur mycket man får kopiera och skriva ut, det varierar beroende på förlaget. Du kan se det aktuella antalet sidor i anslutning till respektive titel och det är ofta en tredjedel av en bok.

Läsa online respektive offline

Alla böcker går att läsa online men offlineläsning bestäms av förlaget. Nedladdade böcker kan läsas i 14 dagar. Böcker med 1 användare kan ej laddas ned vilket framgår tydligt på plattformen.

Programvara/appar för offlineläsning

Använd Adobe Digital Editions. Som ett alternativ kan man använda Bluefire Reader i surfplatta/smartphone.

Skapa konto och andra funktioner

Det konto man behöver för att kunna läsa böckerna offline (för onlineläsning krävs det inget konto) är detsamma som ditt eget datakonto på högskolan. Då ingår lite olika funktioner. Det går att skapa länkar och noteringar, stryka under, anteckna och välja att spara ett dokument i bokhyllan.

Hjälpsidor

Hjälpsidor finns att tillgå hos Ebook Central