Guide till Gale Ebooks

Fakta

  • Obegränsat antal användare
  • Fria utskriftsmöjligheter
  • Ladda ner och läsa online, kapitelvis
  • Personligt konto via Google
  • Länk till Gale Ebooks

Detaljerad information

Antal användare

Obegränsat antal samtidiga användare.

Utskrifts- och kopieringsmöjligheter

Obegränsade möjligheter att skriva ut och kopiera. Sker kapitelvis.

Läsa online respektive offline

Alla böcker går att läsa både online, direkt via webbläsaren, och offline, genom att ladda ner i pdf. Respektive kapitel kan laddas ner i pdf.

Programvara/appar för offlineläsning

Använd Adobe Reader, finns både som program för datorn och som app för surfplatta/smartphone. Som ett alternativ kan man använda Bluefire Reader och iBooks i surfplatta/smartphone.

Skapa konto och andra funktioner

Väl inne i boken dyker en meny med Tools upp på höger sida. Du får genom den tillgång till en rad verktyg att använda under din session, till exempel ladda ner, skriva ut, stryka under, göra noteringar, få boken uppläst etcetera. Om du har ett Google-konto kan du använda det för att logga in på plattformen och spara ner till exempel understrykningar, noter, referenser till Google drive.

Hjälpsidor

Det finns hjälpsidor att tillgå i Gale Ebooks En bra sida att starta på för att se allt biblioteket har är Gale pages.