Guide till O'Reilly E-books

Fakta

  • Obegränsat antal användare
  • Begränsade möjligheter att skriva ut
  • Går att läsa online och även att ladda ner via appen
  • Går att skaffa eget konto
  • Inloggning via HB-konto
  • Länk till O'Reilly E-books

Detaljerad information

Antal användare

Obegränsat antal användare

Utskrifts- och kopieringsmöjligheter

Du kan skriva ut ett begränsat antal sidor.

Läsa online respektive offline

Alla böcker går att läsa online och offlineläsning är möjlig via O'Reillys app. 

Programvara/appar för offlineläsning

Du behöver ingen särskild programvara varken på datorn eller via surfplatta/smartphone

Skapa konto och andra funktioner

Du kan skapa ett eget konto men i dagsläget fyller det ingen funktion.

Övrigt

Inloggning sker på samma sätt som för andra databaser, via HB-kontot. Är du utanför campus uppmanas du att välja institution. Välj Not listed? Click here. Då uppger du den e-postadress du har via högskolan.

Hjälpsidor

Hjälpsidor finns att tillgå hos O´Reilly