Stöd vid informationssökning

Ämnesguider

Bibliotekets ämnesguider samlar resurser, tips och information riktade till dig som läser en utbildning eller studerar inom ett visst ämnesområde.

Söktips

Bekanta dig med några enkla knep för att göra bättre sökningar i databaser och söktjänster.

Sökverkstad

Har du frågor kring informationssökning, databaser, referenshantering och liknande? Kanske skriver du uppsats eller ett paper och vill ha någon att diskutera dina frågor med. Titta in till Sökverkstaden.

Söksupport

Söksupporten är till dig som vill ha hjälp och stöd i din informationssökning. Söksupporten ges via Zoom. Du bokar söksupport via ett formulär på sidan Söksupport.