Söktips

Enkla knep för att förbättra dina sökningar

Frassökning och trunkering

Om du vill söka på flera ord samtidigt är det ofta bra att använda " " runt dina ord. Då får du träffar på orden som en fras. Till exempel "hållbar utveckling".

Ofta förekommer ett ord med flera ändelser. Då kan du sätta ett trunkeringstecken * efter ordstammen för att få träff på alla ändelser av ett ord. Till exempel sustainab* ger träffar på bland annat sustainable och sustainability.

Om du är osäker på stavningen av ett ord går det att ersätta ett tecken med ?. Till exempel organi?ation ger träffar på organization och organisation.

Observera att det kan variera mellan olika söktjänster vilka tecken du skall använda. Ofta finns information om det i hjälptexterna.

Kombinera sökord

Boolska operatorerna AND och ORAND, OR och NOT är operatorer som du kan använda i dina sökningar. AND är standardoperator i de flesta söktjänster.

Använd AND:

 • När alla begrepp ska finnas med
 • Om du vill smalna av sökningen

Använd OR:

 • När du vill söka på synonymer
 • När något av orden skall finnas med
 • När du vill bredda sökningen

För få träffar?

Om du får för få träffar kan du behöva tänka på följande:

 • Testa andra sökord
 • Prova bredare sökord
 • Gör OR-sökningar med synonymer
 • Ta bort eventuella avgränsningar
 • Prova en annan databas

För många träffar?

Om du får för många träffar kan du behöva tänka på följande:

 • Använda mer specifika sökord
 • Lägg till fler sökord
 • Avgränsa på typ av material, år eller liknande
 • Använd ämnesord när du söker
 • Sök i specifika fält, till exempel titel, abstract, ämnesord