Bli mentor åt en bibliotekariestudent

Bibliotekshögskolans mentorskapsprogram

Vi erbjuder ett värdefullt utbyte mellan dig som yrkesverksam och studenter som läser Bibliotekarieprogrammet. Som mentor träffar du en eller flera bibliotekariestudenter några gånger per termin och ger dem inblick i yrkeslivet.

Vem som kan vara mentor

Som mentor ska du arbeta inom någon biblioteksverksamheter och vill dela med dig av din insyn i branschen. Du ska kunna dela med dig av nya perspektiv, din arbetslivserfarenhet och vara en bra kontakt för vägen in i arbetslivet. För dig som brinner för biblioteksverksamhet blir det en spännande resa! 

”Som mentor har jag fått möjlighet att berätta, men också reflektera kring det jag gör i min yrkesroll, vilket varit väldigt givande. Jag har också fått värdefulla insikter i vad som är aktuellt inom bibliotekarieutbildningen i dag”
 Kajsa, skolbibliotekarie och mentor.

Så här fungerar det 

  • 1-3 studenter/mentor
  • 2-3 träffar/termin under tre terminer på mentorns arbetsplats
  • Studenter matchas med mentorer och därefter arrangeras en upptaktsdag* i Borås som börjar med diskussion om mentorskapets upplägg och avslutas med att studenter och mentorer tillsammans planerar gemensamma träffar. 

*För studenter på distansutbildningen kan andra upplägg för upptaktsdag förekomma.

Kontakt

För mer information kontakta Malin Utter eller Johan Webber.