Bloggar

En referens till ett blogginlägg liknar en referens till en tidskriftsartikel Bloggarens namn blir huvuduppslag och bloggens namn motsvarar tidskriftens titel och ska kursiveras. I referensen ska du även ta med inläggets rubrik samt URL och datum för när du läste inlägget.

I din text:
(Tay 2019)

Referens till källförteckningen:
Tay, A. (2019). Are Google & Web Scale Discovery services - Low skill cap, Low performance cap tools? Musings about librarianship [blogg], 13 augusti. http://musingsaboutlibrarianship.blogspot.com/2019/08/are-google-web-scale-discovery-services.html [2020-08-17]