Ansök om medlemskap

Vi bjuder in dig till att aktivt stödja utvecklingen inom centret och dess nätverk, du är välkommen att delta i centrets offentliga evenemang och vi håller dig informerad om verksamheten.

Obligatoriska fält är markerade med en asterisk (*).

Jag vill delta som: *

Samtycke

Vi behöver ditt samtycke till att behandla de uppgifter som du lämnar om dig själv. Uppgifterna kommer att behandlas av de medarbetare som ansvarar för INCLUDE – Centrum för Inkluderingsforskning.

Uppgifterna kommer att lagras inom EU/EES, och raderas när de inte anses nödvändiga längre.

Högskolan i Borås är personuppgiftsansvarig för behandlingen, som sker med stöd av artikel 6.1 (a) i dataskyddsförordningen (samtycke). Det är helt frivilligt att lämna samtycke, och du kan när som helst ta tillbaka ett lämnat samtycke.

Läs mer om hur Högskolan i Borås behandlar dina uppgifter och vilka rättigheter du har.