Medlemmar

Fullvärdiga medlemmar

Kommer aktivt att delta i centrets regelbundna möten (varannan månad) och kommer att engagera sig i utvecklingen av centret och dess verksamhet utifrån deras kompetensområden. Dessa aktiviteter kan sträcka sig över ett brett spektrum inklusive: forskning, teori- och metodutveckling, innovation, samhällsbyggande, ökad medvetenhet, nätverkande, anordnande av offentliga evenemang, utveckling av utbildningsinnehåll, utveckling av ansökningar om extern finansiering med mera.

Associerade medlemmar

Kommer aktivt stödja utvecklingsarbetet inom centret genom att främja centret genom deras nätverk och genom att delta i centrets offentliga evenemang. De associerade medlemmarna kommer att hållas informerade om verksamheten inom centret regelbundet.

Ansök om medlemskap

Du är välkommen att ansöka om medlemskap via formuläret på sidan Ansök om medlemskap

Fullvärdiga medlemmar

Associerade medlemmar