Anita Eriksson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för pedagogiskt arbete

E-post: anita.eriksson@hb.se

Rumsnummer: B612

Signatur: AER

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Om teori och praktik i lärarutbildning. En etnografisk och diskursanalytisk studie (2009), Göteborgs universitet.