Anita Eriksson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)

Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4339

Mobilnummer:

E-post: anita.eriksson@hb.se

Rumsnummer: B612

Signatur: AER

Uppdrag

Ledamot i Forsknings- och utbildningsnämnden, Forskningssekreterare vid Högskolan i Borås

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Om teori och praktik i lärarutbildning. En etnografisk och diskursanalytisk studie (2009), Göteborgs universitet.

Senaste publikationer

Utvalda publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper