Uthyrningsmodeller

Studie av affärsmodeller inom textil och kläder för en resurseffektiv vardag

Uthyrningsmodeller

Start-ups som tillämpar uthyrningsmodeller och dess nätverkskontext kommer att vara i fokus. Projektet kommer att tillämpa ett teoretiskt ramverk med tre analysnivåer:

  1. nystartade företag inklusive affärsmodeller, relationer och nyckelresurser,
  2. affärsnätverksnivå och
  3. affärsmiljönivån som involverar t.ex. industristandarder och lagstiftning.

Analysen kommer att fokusera på värdeskapande, samspelet mellan olika nivåer och de spänningar som skapas av dubbla mål inom ekonomiskt och miljömässigt värdeskapande. Implikationer kommer att riktas till inkubatorer, start-ups, policy, och den etablerade textil- och klädindustrin.