Management av B2B relationer

Management av B2B relationer

Traditionella forskningsämnen som strategisk ledning, organisationsteori och supply chain management används som perspektiv och ramar för forskningen.

Detta innebär att områden som industriell marknadsföring, försäljning, leverantörsutveckling och professionella inköp ingår, men även teoretiska ramar, som resursbaserad syn och dynamiska förmågor samt företagsstyrning och ledarskap inkluderas.

Vidare används funktionerna och ämnena kring strategisk ledning, B2B relationshantering och service management inom denna forskargrupp.

Fokus på B2B-relationer inom området mikroekonomi ska också ses som en del i den makroekonomiska miljön samt den politiska sidan av handelsbeteende. Detta leder till att effekter som uppstår inom området geopolitik, makroekonomi och internationell handel utgör en omgivande verklighet för de inblandade mikroekonomiska aktörernas B2B-relationer och strategier. Analysen utgår i huvudsak från ett system- eller nätverksperspektiv och förstås genom incitamentsstrukturer och/eller maktrelationer.