Carin Backe

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4225

E-post: carin.backe@hb.se

Rumsnummer: L340

Signatur: CABA

Jag arbetar som doktorand inom forskningsämnet textil materialteknologi med fokus på textila konstruktioner för aktuering och haptisk kommunikation. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2017 som undervisningstekniker men började min resa här 2013 då jag startade min kandidat på Textilingenjörsprogrammet. Jag har också en examen från efterföljande master i Textilteknologi sedan 2017. I min utbildning har jag studerat smarta textilier, bland annat piezoelektriska filament och textila elektroder. 

Jag ingår i forskningsgruppen Polymera E-textilier och är för närvarande verksam i forskningsprojektet WEAFING, en del i Horizon 2020 finansierat av EU, som handlar om integrering av elektroaktiva textilier i plagg.