Erik Joelsson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 5931

E-post: erik.joelsson@hb.se

Rumsnummer: D420

Signatur: EIJO

Jag har en bakgrund inom vetenskapsteori (FD, Göteborgs universitet) samt biblioteks- och informationsvetenskap (FM, Högskolan i Borås).

Forskningsintressena rör främst frågor om forskarutbildning och forskarkarriär (däribland akademisk meritvärdering) i en vidare forskningspolitisk kontext. Jag har varit verksam inom ett utredningsuppdrag från Kungliga biblioteket angående incitament för öppen tillgång (open access) kontra det akademiska meritvärderingssystemet i Sverige. Tidigare forskning har också berört teoretiska grunder för kunskapsorganisation, samt biblioteks- och informationsvetenskapens etablering som akademisk disciplin vid Göteborgs universitet och Högskolan i Borås.

Undervisningen omfattar främst vetenskaplighet/kritiskt tänkande samt vetenskapsteori och forskningsmetoder. Jag fungerar därtill som handledare och examinator på flertalet av Bibliotekshögskolans uppsatskurser.