Erik Joelsson

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 5931

E-post: erik.joelsson@hb.se

Rumsnummer: C517

Signatur: EIJO

Erik Joelsson har en bakgrund i vetenskapsteori (FD, Göteborgs universitet) samt biblioteks- och informationsvetenskap (FM, Högskolan i Borås).

Huvudsakliga forskningsintressen:

  • Biblioteks- och informationsvetenskapens vetenskapsteori
  • Vetenskaplig kommunikation i en vidare forsknings- och forskarutbildningspolitisk kontext
  • Uppsökande biblioteksverksamhet

Undervisningsområden:

  • Vetenskapsteori och forskningsmetoder
  • Vetenskaplighet och kritiskt tänkande
  • Handledning av uppsatsskrivande studenter
  • Examination av studentuppsatser