Hanna Hallnäs

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
— Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 5916

E-post: hanna.hallnas@hb.se

Rumsnummer: C322

Signatur: HHA

Jag är doktorand i biblioteks- och informationsvetenskap sedan 1 september 2021. Fokus i mitt avhandlingsprojekt är lärosätesbiblioteken och dess samlingar. Mer specifikt är jag intresserad av vilken bild som förmedlas kring lärosätesbiblioteken och vilken plats samlingarna har i den bilden. Digitaliseringen förändrade bibliotekens arbete och samlingarnas innehåll och just digitaliseringens påverkan är en viktig aspekt i mitt projekt. Särskilt intresse riktas mot hur lärosätesbiblioteken kan arbeta med att bevara äldre material samtidigt som nya samlingar skapas, särskilt i relation till strävan efter öppen vetenskap.

Innan jag började på Bibliotekshögskolan arbetade jag under 12 år vid biblioteket vid Högskolan i Borås.