DiMo-NEXT - Next Level of Digital Motion in Sports, Fitness and Well-being

DiMo-NEXT - Next Level of Digital Motion in Sports, Fitness and Well-being

Detta kräver djup kunskap om materialegenskaper och utveckling. Aktuatorteknologi kommer inom projektet att utvecklas för att främja guidad rörelse med proteser och exoskelett för digitalt förbättrad guidad rörelse. 

Projektet finansieras av: The Austrian competence centre programme – COMET Projects 2022

Läs mer om projektet på engelska