Emmanuel Ifeanyi Kalu

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: emmanuel_ifeanyi.kalu@hb.se

Rumsnummer: E427

Signatur: EMIF