Emmanuel Ifeanyi Kalu

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4354

E-post: emmanuel_ifeanyi.kalu@hb.se

Rumsnummer: E427

Signatur: EMIF