Karin Högberg

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för textilteknologi

E-post: karin.hogberg@hb.se

Rumsnummer: T388

Signatur: KHO

Ämnesområde: Vårdvetenskap.

Jag arbetar som lärare inom vetenskapsteori/forskningsmetodik och som forskare inom lite olika områden. Min avhandling handlade om vårdande i form av skriftligt stöd via webben, till patienter med hematologisk sjukdom.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2001, mestadels med undervisning i ovan nämnda ämnesområde. Min grundutbildning är sjuksköterskeutbildning, men jag har även en magisterutbildning inom informatik.

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Web-based counselling to patients with haematological diseases, 2015