Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Spacerpad - en återanvändningsbar binda

Spacerpad är en binda som utvecklats för att möta behovet av ett ekonomiskt överkomligt, återanvändningsbart, hygieniskt, funktionellt, komfortabelt och miljövänligt mensskydd. Med Spacerpad blir Sverige först i världen med att utveckla en binda som motsvarar dessa högt ställda krav. Detta bidrar till att stärka Sveriges konkurrenskraft när det gäller utveckling av mensskydd, men kan även bana väg för utveckling av andra produkter som i sin konstruktionsprincip skulle kunna efterlikna Spacerpad. Utvecklingen genererar även nya tillverkningsmetoder och att standarder för testmetoder av olika vätskehållande produkter behöver identifieras och formuleras.

Potentiella konsumenter av en återanvändningsbar binda är alla kvinnor i fertil ålder som av ekonomiska skäl eller miljömedvetenhet drivs att använda dylika produkter. I låginkomstländer (LIC) är mensfattigdom, som innebär att kvinnor inte på ett adekvat sätt kan sköta sin hygien i samband med sin menstruation, ett uppmärksammat problem. I höginkomstländer (HIC) finns inte samma fattigdomsproblematik, men här finns dock ett tydligt behov av en mer hållbar konsumtion.

Genom bland annat analys av marknad och fastställande av produktionsprocess, ges förutsättningar för ett konsortiebildande som representerar hela värdekedjan. Detta gör att vi, när steg 3 avslutats, har försett marknaden med en produkt som kan ge stora hälsovinster, innebära ekonomiska besparingar samt miljömässiga och social förbättringar för en fjärdedel av jordens befolkning. Detta bidrar till de globala målen: hälsa, jämställdhet och hållbar konsumtion.

Projektet är en utveckling och fortsättning på projektet: Bekämpning av mensfattigdom
Projektet fortsätter i Spacerpad steg 2.