Katarina Malaga

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: katarina.malaga@hb.se

Signatur: KTMA

Jag är sedan 2014 adjungerad professor i hållbart byggande med specialitet inom materialteknik med fokus på betong och ytbehandling vid Högskolan i Borås.

Tidigare gjort: MSc i geologi, 1996, GU civ. eng. in Applied Environmental Measurement Techniques, 1998, Chalmers, och fil. dr. i kemi vid GU, 2003. Forskartjänst på SP på enheten för Bygg och Mekanik, 2001-2007.

Fokus: kemisk och mekanisk medbrytning av oorganiskt byggmaterial. Koordinator för SP:s Grants Office för EU-projekt, 2007-2013.

Forskning: Byggmaterial, kemisk nedbrytning av oorganiskt byggmaterial som sten, bruk och puts, mekaniska egenskaper och beständighetsaspekter av byggmaterial, yt- och djupbehandling med moderna impregneringsmedel

Tidigare samarbeten med Högskolan i Borås: 2009 Smart Textiles – Textilhögskolan: Textilarmerad betong för bygg och konst.

Övrigt: Är VD för CBI Betonginstitutet AB, 2014-. Har varit EU-koordinator och EU-chef på SP, haft överblicken över EU-regler kring projekt, skrivit ansökningar, hållit på ekonomiska regler och varit med och granskat forskningsansökningar åt EU.