Alexander Oliva Rivera

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: alexander.oliva_rivera@hb.se

Signatur: AEOL