Byggavfall som koldioxidsänka och råvara till produktion

Byggavfall som koldioxidsänka och råvara till produktion

Formas-projektet Byggavfall som en koldioxidsänka och råvara till nyproduktion handlar om att ta upp koldioxid genom en kemisk process kallad karbonatisering, och lagra det permanent i krossat rivningsavfall som en koldioxidsänka. Detta i sin tur kan användas som ballast i nybetong. Utmaningen i projektet kräver undersökning av en högkvalitativ förädling av rivningsavfallet, för att konkurrera med naturlig råvara som naturgrus och krossat berg. Projektet ska även undersöka framställningen av lämplig krossningsteknik och möjliga metoder för att accelerera karbonatiseringen med rökgaser från lokala värmekraftverk, genom teknik från laboratorium till industriell skala.

Målet med projektet blir uppskalning av betongåtervinningsprocesser för en klimatoptimerad karbonatiserad ballast och minskade deponeringsvolymer samt utvinningen av den naturliga råvaran på lokal nivå.