Lars Hedegård

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4543

E-post: lars.hedegard@hb.se

Rumsnummer: U312

Signatur: LAR

Lars försvarade sin avhandling Performing second-hand retail: organizing the material re-circulation of goods 2023 i ämnet textilt management. Hans huvudsakliga forskningsintresse berör second hand-handel, materiell återcirkulering och hållbarhet. Han ingår i två forskargrupper vid Högskolan i Borås: Forskargruppen för tjänster och handel respektive Textile Value Chain Management. Inom ramen för sitt etnografiskt inspirerade doktorandprojekt följde Lars hur second-handbutiker vid återbruksgallerian ReTuna i Eskilstuna arbetade för att omvandla donerade begagnade saker till attraktiva second-handprodukter. Tidigare har Lars även arbetat med andra former av initiativ för att skapa en mer hållbar modekonsumtion, t.ex. välgörenhet, uthyrning av kläder och certifiering/märkning. De generella frågeställningarna som Lars arbetar utifrån är: hur fungerar initiativ för att göra modebranschen mer hållbar, vem och vad ingår i initiativen och hur hållbarhet skapas i initiativen? De teoretiska perspektiv som Lars främst arbetar med är Aktörs-nätverks teori och Praktikteori.

Lars har varit anställd vid Högskolan i Borås och arbetat med utbildning och administration vid Textilhögskolan sedan 2009 i olika roller, bl.a. som studierektor och programansvarig. Sedan 2017 är Lars programansvarig för Kandidatprogrammet i textilt management med inriktning mode och handel.