Lars Hedegård

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för företagsekonomi och textilt management

Telefonnummer: 033-435 4543

Mobilnummer:

E-post: lars.hedegard@hb.se

Rumsnummer: U312

Signatur: LAR

Lars är doktorand i textilt management inom området textil och mode. Lars arbetar med hållbarhet inom textil detaljhandel. Inom ramen för sitt doktorandprojekt följer Lars initiativ inom den textila detaljhandeln i Sverige som beskrivs av initiativtagarna till initiativen som hållbara. Exempel på initiativ är återbruk/återvinning av kläder och textiler, klädbibliotek, second-hand-butiker samt uthyrning av kläder. De generella frågeställningarna som Lars arbetar utifrån är: hur fungerar initiativen, vem och vad ingår i initiativen och hur skapas hållbarhet i initiativen. Doktorandstudierna påbörjades i februari 2015, men Lars har varit anställd vid Högskolan i Borås och arbetat med utbildning och administration vid Textilhögskolan sedan 2009.