Lena Hedén

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4791

E-post: lena.heden@hb.se

Rumsnummer: D751

Signatur: LEHE

Jag har arbetat som lärare och forskare vid Högskolan i Borås sedan 2013. Mitt ämnesområde är pediatrik med inriktning mot smärta och smärtlindring främst hos barn med cancer och jag disputerade vid Uppsala Universitet 2012 med avhandlingen "Distressing Symptoms in Children with Cancer in General; During Needle Procedures in Particular". 

Uppdrag

Handledare för följande doktorander, numera disputerade doktorer

  • Åsa Israelsson-Skogsberg (2020)
  • Tanja Gustafsson (2023)
  • Ida Kleye (2023)
Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Distressing Symptoms in Children with Cancer in General; During Needle Procedures in Particular