Karin Bergman

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4335

E-post: karin.bergman@hb.se

Signatur: KABE

Jag är utbildad distriktssköterska och avancerad specialistsjuksköterska (med inriktning mot infektioner i primärvård) med femton års klinisk erfarenhet inom primärvård och kommunal hälso- och sjukvård. Jag har drygt tio års erfarenhet av undervisning som adjunkt på grund- och avancerad nivå framför allt i specialistsjuksköterskeprogrammen till distriktssköterska och skolsköterska.

Jag är sedan hösten 2022 anställd som doktorand inom ämnet Hälsa och vårdvetenskap vid forskarskolan Människan i vården, Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Institutionen för vårdvetenskap vid Högskolan i Borås. Mina doktorandstudier bedrivs inom projektet ”Sjuksköterskors bedömningar av patienter i första linjens vård” som är en del i ett större multicenterstudie-projekt: Patientens första kontakt.

Karin Bergman (researchgate.net)