Lise-Lotte Omran

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4788

E-post: lise-lotte.omran@hb.se

Signatur: LIOM

Jag arbetar sedan januari 2021 som  doktorand inom forskningsområdet Människan i vården och är knuten till PreHospen. Jag är utbildad ambulanssjuksköterska och har arbetat på Sahlgrenska sjukhuset primärt inom Ambulanssjukvården.  

Mitt forskningsprojekt bygger på ett projekt initierat av VGRs regionala strokecenter nämligen ViPHS - Videostöd i den prehospitala strokekedjan. Projektet syftar till att utforska användningen av videokonsultation mellan ambulanspersonal och neurologbakjour i samband med att en patient drabbats av en misstänkt stroke. Mitt doktorandsprojekts övergripande syfte är att undersöka hur videokonsultation påverkar vårdprocessen och vårdandet av patienter som drabbats av en stroke prehospitalt. Dessutom undersöks hur implementeringen av videostöd påverkar patientens möjlighet att komma till rätt vårdnivå snabbare.

  • Hanna Maurin Söderholm