Milad Parchami

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: milad.parchami@hb.se

Rumsnummer: D526

Signatur: MIPA