Milad Parchami

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: milad.parchami@hb.se Rumsnummer: D526 Signatur: MIPA