Milad Parchami

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4156

E-post: milad.parchami@hb.se

Rumsnummer: D526

Signatur: MIPA