Amir Mahboubi Soufiani

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4649

Mobilnummer: 0790-677161

E-post: amir.mahboubi_soufiani@hb.se

Rumsnummer: C806

Signatur: AMSO

Avhandlingstitel

Immersed flat-sheet membrane bioreactors for lignocellulosic bioethanol production

Externa publikationer

Film om min avhandling: Immersed flat-sheet membrane bioreactors for lignocellulosic bioethanol production

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper