Bioteknik

Bioteknik

Ett nära samarbete mellan olika discipliner här på Högskolan i Borås innebär en unik möjlighet att bedriva interdisciplinär forskning. Forskargruppen inom bioteknik har tagit vara på denna möjlighet i form av flera forsknings- och utvecklingsprojekt. 

Bioteknik som ett verktyg för att lösa miljöproblem

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Alumner