Mohammadtaghi Asadollah Zadeh

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4268

E-post: mohammadtaghi.asadollah_zadeh@hb.se

Rumsnummer: D522

Signatur: MOAS