Mohammadtaghi Asadollah Zadeh

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4268 E-post: mohammadtaghi.asadollah_zadeh@hb.se Rumsnummer: D522 Signatur: MOAS