Mohammadtaghi Asadollah Zadeh

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

E-post: mohammadtaghi.asadollah_zadeh@hb.se

Rumsnummer: D522

Signatur: MOAS