Maria Claesson

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4704

E-post: maria.claesson@hb.se

Signatur: MRCL

Jag arbetar som doktorand inom forskningsområdet ”Människan i vården” med fokus på äldreforskning och har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2016. Jag är grundutbildad sjuksköterska sedan drygt 20 år med specialistutbildning inom anestesisjukvård och distrikt.

Vårt forskningsprojekt har titeln; "Sjuksköterskans patientnära ledarskap i vården för den äldre människan i kommunens hemsjukvård". 

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Sjuksköterskans ledarskap i det patientnära vårdandet av äldre personer i kommunens hemsjukvård: Att leda i ett mellanrum av närhet och distans